Social

Sociálne siete sú našou láskou. Je to jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov na trhu. Samozrejme, nebudeme sa tváriť, že komunikácia na Facebooku či Instagrame je odpoveďou na všetko. Vzhľadom na obrovský dosah a rozmanité možnosti cielenia je to však mimoriadne silná komunikačná zbraň.

Sociálne siete totiž nie sú iba o publikovaní a platenej propagácii príspevkov.

Ide o celkovú stratégiu, nastavenie vizuálneho štýlu a štylistiky tak, aby vytvárala správne asociácie u cieľovej skupiny. Až tam začína ten pravý “kumšt”. 🙂

Spolu s vami si spravíme analýzu vašej spoločnosti, identifikujeme jej silné stránky, definujeme si cieľovú skupinu a pripravíme stratégiu komunikácie. Následne ju začneme premieňať na konkrétny zoznam aktivít v rámci sociálnych sietí, ktorého úlohou je naplniť ciele, ktoré si spolu stanovíme.

ZOO plná zvieracích tvárí
@ZOO Olomouc
Zdravý fastfood existuje! Tvorili sme web pre Leviathan
@Spaghetti Leviathan
More similar projects